WegRy Bull Run reëls en regulasies

Alles wat jy moet weet oor deelname aan die WegRy Bull Run

Die WegRy Bull Run het plek vir ’n beperkte aantal deelnemers. Indien jy inskryf en daar is nie meer plek oor nie, kan jy op die waglys geplaas word vir moontlike kansellasies.

Die doel van die WegRy Bull Run is om pret te hê. Enigeen mag inskryf, maar deelname is onderhewig aan goedkeuring van die organiseerders.

Die klem gaan val op die ouderdom van die voertuig. Hoe ouer hoe beter, aangesien daar punte toegeken word vir hoe oud voertuie is, asook vir hoeveel ‘karakter’ (lees “hoe gehawend die kar is”) die voertuig het. Die doel is nie om ’n foutlose ryding te hê nie.

Die voertuig moet op eie stoom in Vosburg aankom. Indien dit nie moontlik is nie, sal die span gepenaliseer word.

Die totale waarde van die voertuig – en dit sluit in aankoopprys, herstelwerk, registrasie en instandhouding – mag nie R20 000 oorskry nie.

Voertuie moet verkieslik ’n 1980-model of ouer wees. Indien ’n voertuig jonger as dit is, of meer as R20 000 kos, sal die voertuig slegs aan die Halfbloed-klas kan deelneem. Let wel – terugkerende deelnemers wat met dieselfde kar waarmee hulle voorheen deelgeneem het opdaag, sal oorweeg word vir die Volbloed-klas. Dit bly egter die verantwoordelikheid van die organiseerder om die kompetisie so regverdig as moontlik te hou.

Voorkeur en ekstra punte sal aan vierdeursedans toegeken word.

Enjinkapasiteit speel ook ’n rol by puntetoekenning. Hoe groter die enjin, hoe meer punte word afgetrek (die doel hiervan is om die speelveld vir kleiner enjins gelyk te maak).

Die voorgee-stelsel sal hierdie jaar bepaal word uit ’n groottotaal van 100 punte. As jy al 100 punte verdien, sal jy 100% van die punte wat jy die naweek verwerf kry, en dit sal dan jou totaal wees. Hoe minder voorgeepunte jy verdien, hoe minder is die persentasie punte wat jy sal kry.

Die voorgee word bepaal vanuit, onder andere, die voertuig ouderdom, koste, enjingrootte, tema, vierdeursedan of dan nie, hoeveelheid grondpad gery, hoe effektief en duidelik die tema uitgebeeld word, die gees van die span en ook hoe ‘gereed’ die voertuig vir tydren-ry en grondpaaie is.

Elke deelnemer en passasier in die voertuig moet ’n geldige rybewys hê en dus ouer as 18 jaar wees. Elke passasier en bestuurder moet ook ’n valhelm hê.

Elke voertuig wat deelneem moet padwaardig wees en bewys van registrasie moet gelewer kan word as die organiseerders dit sou versoek.

Elke voertuig moet ’n werkende brandblusser hê.

Elke span word aangemoedig om volgens ’n tema aan te trek en die voertuig daarvolgens te versier.

Daar sal vir elke span ’n kuipe-area op die Vosburgpan toegeken word waar ondersteuningsvoertuie kan stop en die ondersteuningspan tydens die kompetisie-items kan bly.

Dit is baie belangrik dat alle ondersteuningspanne en -voertuie ook vir die byeenkoms registreer, anders sal hulle nie toegang tot die pan of skougronde/kamp kry nie.

As jy instem om deel te neem aan die WegRy Bull Run, stem jy in dat dit ’n uitstappie vol pret is en dat die klem nie noodwendig op mededinging val nie, maar eerder op hoeveel jy dit geniet. Die pret van die WegRy Bull Run kom van die deelnemers, nie die organiseerders nie.

Drankgebruik ten tyde van deelname word ten sterkste afgekeur en spanne wat skuldig gevind word sal gediskwalifiseer word. Deur te drink en bestuur oortree jy nie net die wet nie, maar stel jou ook eie lewe en die van ander deelnemers, ondersteuners en toeskouers in gevaar. Daar sal sporadiese alkoholtoetse gedoen word.

Die besluit van die organiseerders oor enige aspek van die WegRy Bull Run, in oorleg met die redakteur van WegRy, die uitgewer en Media24, is finaal en geen gesprekke sal daaroor gevoer word nie.

Weens die inherente risiko van so baie deelnemende voertuie is dit belangrik dat alle deelnemers tydens die WegRy Bull Run die aanwysings en opdragte van die organiseerders en beamptes gehoorsaam.

As jy jou inskrywing wil kanselleer, moet jy die versoek skriftelik aan die organiseerders rig ten minste 30 dae voor die aanvang van die byeenkoms. In so ’n geval sal jy 50% van jou inskrywingsgeld terugkry. Indien dit minder as 30 voor die tyd gekanselleer word, sal jy jou inskrywingsgeld verbeur.

Die byeenkoms vind plaas vanaf Donderdag 6 Oktober, wanneer registrasie plaasvind, tot Sondag 9 Oktober wanneer almal terug huistoe ry. Die werklike kompetisies en deelname sal op Vrydag 7 Oktober en Saterdag 8 Oktober 2016 plaasvind.

Koste vir deelnemers:

Dit kos R1100 per voertuig om deel te neem. Dit kos ook ’n verdere R1960 per persoon in elke deelnemende voertuig (bestuurder ingesluit).

Hierdie geld dek jou inskrywingsgeld, kampeergeld, toegang na die pan en terreine, WegRy Bull Run-hemp, geskenksakkies en etes.

Deelnemers word gevra om deel te hê aan die gemeenskapsprojek. Hierdie jaar is die doelwit om skryfbehoeftes vir die plaaslike skool te voorsien. Elke deelnemer word versoek om ’n geskenpak met so paar items uit die volgende saam te stel:
Skryfblok, inkleurpotlode, penne, potlode, inkleurkryte, pennesakkies/blikkies,

Ondersteuners betaal R750 per persoon (geen fooi is van toepassing per voertuig nie) en dit sluit in kampeergeld, toegang na die pan en terrein en etes.
Alle deelnemers en ondersteuners wat betaal en geregistreer het, sal ’n plakker kry wat op die voertuig se voorruit aangebring word, asook ’n armband sodat ons kan beheer hou van wie betaal het en wie nie. Sonder die plakker of armband sal jy nie toegang hê nie.

Aandetes word outomaties vir elke deelnemer en elke ondersteuner ingesluit.

Verblyf:

Die verblyf bestaan uit kampplekke op die skougrond. Daar is ablusiegeriewe en warmwater storte. Die kostes hiervoor is ingesluit in almal se inskrywingsgeld.

Die opsie is daar om in die tentedorp te bly. Dit is tente wat deur ’n eksterne maatskappy opgeslaan word en wat ’n kampbedjie (stretcher) insluit. Die koste beloop R200 per tent, wat slaapplek het vir twee. Dui dit op die inskrywingsvorm aan as jy van die verblyfopsie wil gebruikmaak.

Indien jy elders wil bly, is dit vir jou eie sak en moet jy dit self organiseer.

Ondersteuningspanne:

Elke span word toegelaat om ’n ondersteuningsvoertuig te bring. Die doel van die voertuig is om vriende en familie wat dalk nie wil deelneem nie saam te bring, en om die spanne op die langpad na Vosburg en terug by te staan.

Die kostes word per persoon uitgewerk en moet so betaal word. Indien ’n persoon opdaag wat nie betaal het nie, sal daar by die aankoms en registrasie geleentheid wees om te betaal, anders sal die persoon nie toegang tot die byeenkoms hê nie.

Plakkers, soortgelyk aan die van die deelnemervoertuie, sal voorsien word om ondersteuningsvoertuie te onderskei van gewone voertuie.

Beamptes:

Beamptes en die bestuur van die items tydens die byeenkoms word deur ’n eksterne maatskappy gedoen. Stuur egter steeds ’n e-pos aan die organiseerders indien jy sou belangstel om só deel van die WegRy Bull Run te wees.

Ondersteuners en toeskouers:

Ondersteuners en toeskouers wat nie betyds vir die WegRy Bull Run inskryf nie, word steeds aangemoedig om na Vosburg te kom om die pret te kom ervaar. Hulle sal kan saamkuier en deelneem, maar verblyf moet self elders gereël word en hulle sal ook toegangsgeld om op die pan saam te kuier moet betaal. Hulle word egter aangemoedig om te registreer as ondersteuner, en sal so toegang tot alles hê en verblyf op die skougronde.

Verblyf kan egter elders gereël word by omliggende dorpe, jagplase en gasteplase, maar dit is ondersteuners en toeskouers se eie verantwoordelikheid. Die organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid hiervoor nie.

12 comments on “WegRy Bull Run reëls en regulasiesAdd yours →

  1. Admin, kan die toeskouers die jaar weer kamp op die skouterrein? of is dit net vir die deelnemers en ondersteuners?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *