WegRy Bull Run Inligting #1

Hier volg van die belangrikste inligting wat julle nodig het vir hierdie jaar se WegRy Bull Run.

 

BullrunE3 066

Hier volg van die belangrikste inligting wat julle nodig het vir hierdie jaar se WegRy Bull Run.

 1. Datum: 6 – 9 Oktober 2016. Dit is die tweede naweek van die skoolvakansie.
 2. Inskrywings open: Ons beoog om die inskrywings op 1 Februarie oop te maak. Geen vroeë inskrywings sal aanvaar word nie.
 3. Koste: Die koste vir deelname beloop R1960 per persoon en R1100 per voertuig. Die koste vir ondersteuners is R750 per persoon.
 4. Daar sal ook hierdie jaar ’n tentedorp wees wat opgeslaan word sodat deelnemers slegs ’n slaapsak en ’n kussing hoef te bring Die koste vir hierdie tente sal later bevestig word en dit sal addisioneel tot die inskrywingskoste wees.
 5. Die rygoed: Om die byeenkoms meer by die oorspronklike idee te hou, is die reëls aangepas sodat rygoed ouer as 1980 moet wees. Indien jy reeds ’n voertuig gekoop het wat jonger as dit is, sal jou inskrywing oorweeg word, en jy sal moontlik in ’n ander kategorie geplaas word.
 6. Die kategorieë: Vir hierdie jaar se WegRy Bull Run word daar drie kategorieë geskep.
  1. Eerstens is die Volbloed Bull Runners. Dit is voertuie wat binne die spesifikasies en gees van die byeenkoms val. Dus, ’n vierdeur sedan of stasiewa wat ouer as 1980 is en minder as R20 000 gekos het om tot in Vosburg te kry.
  2. Volgende is die Halfbloed Bull Runners. Dit is voertuie wat of jonger as 1980 is of meer as R20 000 gekos het of beide. Ons maak staat op deelnemers se eerlikheid hiervoor.
  3. Laastens is Veterane. Dit is voertuie wat spesiale status verkry omdat hulle ouer as ’n 1970-model is. Hierdie voertuie sal ook in meeste gevalle deel vorm van die Volbloed-klas, maar hulle sal ook in ’n spesiale klas onder mekaar meeding.
 7. Die voorgee-stelsel sal hierdie jaar ook baie strenger toegepas word. Waar dit voorheen slegs ’n bonuspunt saam met die res van ’n deelnemer se punte was, gaan dit hierdie jaar bepaal hoeveel persent van jou punte verwerf gaan tel. Die maksimum gaan 100 voorgeepunte wees, so persoon sal dus 100% van sy punte kry. Hoe laer jou voorgee, hoe minder punte kry jy. Niemand se voorgee sal egter 0% wees nie. Maar om seker te maak jy kry die beste moontlike voorgee, moet jy ook sekermaak jy neem deel in die gees van die Bull Run. Dit beteken, jy reis Vosburg toe op soveel grondpad as moontlik, jy versier jou span en die kar volgens ’n tema en jy handhaaf goeie gees reg deur die

Dit is die belangrikste inligting vir nou. Indien daar enige vrae is, kontak ons gerus.


 

Here is the most important information that you need for this year’s Drive Out Bull Run.

 1. Date: 6 – 9 October 2016. It is the second weekend of the school holiday.
 2. Entries open: We are aiming to open the entries on 1 February. No early entries will be accepted.
 3. Cost: The cost for participation is R1960 per person and R1100 per vehicle. The cost for supporters are R750 per person.
 4. There will also be a tented camp this year that will be pitched so that competitors only need to bring a pillow and sleeping bag. The cost for this will be confirmed at a later stage and this will be additional to the entry fees.
 5. The vehicles: To keep the event more to the original idea, the rules have been adapted so that vehicles needs to be older than 1980. If you already bought a vehicle that is younger than this, your entry will be considered and you will possible be placed in a different category.
 6. The categories: For this year’s Bull Run three categories are created:
  1. Firstly is die Full Blood Bull Runners. This is vehicles that fall within the specifications and spirit of the event. So, a four door sedan or station wagon that is older than 1980 and cost less than R20 000 to get to Vosburg.
  2. Next is the Half Blood Bull Runners. These are vehicles that are younger than 1980 or cost more than R20 000 or both. We depend on the honesty of competitors for this.
  3. Lastly is the Veterans. These are vehicles that get special status because they are older than 1970 models. These vehicles will also, in most cases, be part of the Full Blood category, but they will also compete amongst themselves in a special class.
 7. The handicap system will be applied stricter this year. Where it previously only made up a bonus point that was added to your score, for this year it will determine what percentage of your points will count. The maximum will be 100 handicap points, someone like this will get 100% of their points. The lower your handicap, the less points you get. But no handicap will be 0. But to make sure you get the best possible handicap, you have to ensure that you take part in the spirit of the event. This means that you travel to Vosburg on as much gravel roads as possible, you dress up your vehicle and team according to a theme and you maintain good spirit throughout the event.

This is the most important information for now. If there are any questions, feel free to contact us.

 

48 comments on “WegRy Bull Run Inligting #1Add yours →

 1. Ek is ‘n toeskouer en het my eie bakkie met ‘n camper op, enige plekke waar ek kan oornag vir die tydperk?

  1. Jy kan op die skougronde saam kamp, teen R750 vir die naweek wat jou kampplek, toegang en aandetes insluit.

  1. Dis nie ‘n sedan nie, en dit het nie eers twee deure nie. So dit sal sekerlik ‘n Halfbloed-klas wees.

   1. Kan ons dit by karre hou anders verloor ons die oorspronklike rede vir die Bull Run!

  1. Inskrywingsgeld sluit jou deelname, verblyf (kamp), aandetes, versekering en ook jou goodiebag in. Saam met die plakkers wat jy op jou kar gaan plak en toegangsfooie.

 2. Hi ons wil graag weet of n mini of selfs n diahatsu move die roete sal kan voltooi of moet die voertuig hoër grond “clearance” he? Ons sal graag die jaar wil inskryf .

  1. Die roete wat ons moontlik gaan ry is hoofsaaklik grondpad. Enige kar wat in die gees van die Bull Run met soveel grondpad as moontlik in Vosburg aankom, sal die roete ook kan voltooi.

 3. Nog ‘n paar vrae oor die ouderdom van die tjor:
  Tel ‘n 1980 model as ‘n volbloed model, of moet dit 1979 of ouer wees?
  As die eerste registrasie op 1 Januarie 1981 was, kan ek julle oortuig dat dit ‘n 1980 model is?
  As die bak nuuter as 1980 is, maar die enjin ouer… kan ons die verkil uitwerk, en dit lieg as die jaar model?

 4. Ek sukkel self met die 1980 ouderdom reël klassifikasie. Ek sien dit sê halfbloed is jonger as 1980 maar volbloed is ouer as 1980. Word ‘n 1980 model as volbloed geklassifiseer?

   1. Nie ek of my partner-in-crime het ‘n e-pos ontvang nie.

    Is daar ‘n webblad waar ons die informasie kan kry?

    Dankie

    1. Kyk in jou Spam Folder. Die e-pos is na almal wat op die e-poslys geregistreer is gestuur.

     1. Hmmm… Niks in die spam folder nie… Dalk het ek net subscribe aan hierdie form notifications, en nie aan die mailing list nie…

      Yup, dit was immers die probleem. Ek het nou-net subscribe en die mails ontvang.

      Baie dankie.

 5. Is die besit v ‘n kwalifiserende voertuig ‘ n vereiste vir inskryf? My dilemma is dat ek nie ‘n voertuig wil aanskaf en dan nie kan inskryf nie weens die beperking op getalle. Sal julle dus inskrywings aanvaar sonder dat die voertuig bevestig is met dien verstande dat die voertuig wel aangekoop kan word voor die event?

  1. Ja, verkieslik, maar indien jy inskryf sonder ‘n voertuig en nie vroegtydig ‘n voertuig aanskaf nie, sal jou inskrywing gekanselleer word. Ons kan nie plekke oophou vir mense as daar steeds iemand anders is wat reeds ‘n voertugi eht wat wil inskryf nie.

 6. Kan ‘n kombi ingeskryf word? Of moet dit ‘n sedan wees (ook nie ‘n bakkie nie)

 7. Hi Gerrie, ek het nou net ingeskryf, motor met passasier, maar ons het n ondersteuningspan van 7 ouens, waar skryf ek hulle in?

 8. Is daar riglyne oor die plak van julle nommers ens? Ons wil ons “versierings” begin beplan en wil graag weet waar die offisiele nrs ens gaan opkom

  1. Yes kêrels. Op die deure (links en regs) en op die enjinkap kom daar Bull Run stickers, die res is julle spasie om te maak soos julle smaak!

   1. Hello Gerrie
    Is dit net op die voordeure of is dit op die agterdeure ook?
    Wanneer kan ons die stickers verwag?

    1. Plakkers kom net op die voordeure – weerskante – dit sal in September by julle uitkom.

 9. Team Vlermuis van burgersfort is weer in en die batmobiel is ge wax .. ma sit met probleem,, Team Scottish Leader het geslaap en die bus gemis ( Moet se daai bus was ^%$ vinnig verby ) Gerrie ou maat help asb met plek..

  1. Kêrels, daai bus is vinnig verby met ‘n rede. Die aanvraag vir plekke is GROOOOOT. En dit is tjokkeblok – tensy Team Scottish LEader dalk hulle pad kan oopsien om as borg betrokke te raak, het ek rêrig nie meer ‘n enkele plek oop nie.

 10. Team Vlermuis:

  Ons het nouwel in 2014 net 10e gekom en sal dit graag die jaar wil verebeter ,, Is daar dalk al ‘n lys van items vir die jaar ?? .. Is die riel dans nog daar ??? Kan ons lywe lekker rappats hou as die musiek reg is .

  1. Eben, dis ongelukkig vol, maar stuur vir my ‘n e-pos (gerrie@dustmedia.co.za) dan sal ek jou laat weet sodra daar dalk ‘n kansellasie kom.

 11. Hi Gerrie,

  Wat is die koste vir besoekers vir ‘n dagbesoek (Saterdag) slegs by die pan?

  En sluit die R750 vir besoekers net die staanplek of ‘n tent ook in?

 12. I would like to know what information is available for potential spectators i.e. program etc. ?

 13. Ek beplan om die Bullrun 2016 by te woon as n toeskouer. Ek wil graag van die verblyf op die skougronde gebruik maak. Soos ek verstaan word etes en ook toegang tot die pan deur n eenmalige bedrag gedek. Waar moet ek bespreek vir hierdie opsie en hoe geskied betaling?

 14. Wanneer maak inskrywing vir die jaar oop. Ons wil graag saam aan ons 1ste bullrun deelneem. Hoeveel is die maksimum lede per span!? Wat is die koste hierdie jaar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *